Πουλιάνα

Η περιοχή αυτή βρίσκεται νοτιοανατολικά του χωριού μας στα σύνορα με τη Λάιστα.
Η ονομασία «Πουλιάνα» είναι σλαβικής προελεύσεως (poljana) και σημαίνει λιβάδι, οροπέδιο.

Το τοπωνύμιο αυτό το συναντάμε σε πολλά χωριά και συνήθως δίνεται σε περιοχές που έχουν χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τις διπλανές τους.
Τις περισσότερες φορές αυτό οφείλετε στην ύπαρξη κάποιου ποταμού, λίμνης ή ρέματος στη περιοχή και που εξαιτίας αυτού μειώνετε η θερμοκρασία της.

Advertisements