Από τα 44 χωρία του Ζαγορίου….

«….Από τα 44 χωρία του Ζαγορίου, όπου όλα σχεδόν είναι στα βουνά, μόνον δεκαπέντε είναι όπου βαστούν ντουφέκι, καθώς η Λάιστα, η Βουβούσα, η Λεσνίτζα, το Ντεμπρίνοβο, το Γρεβενίτι, το Φλαμπουράρι και καθεξής, τα επίλοιπα όμως είναι καλά να κουβαλούν ζωοτροφίαις στο στράτευμα του γένους, επειδή έχουν μουλάρια καλά και μερικοί πλούσιοι να συντρέξουν με άσπρα….».

Μια σύντομη μαρτυρία για το χωριό μας, όπου φαίνεται ότι στις αρχές του 19ου αιώνα είναι αρκετά ισχυρό.

Την εικόνα αυτή για την περιοχή μας, καταγράφει ο Αθανάσιος Ψαλίδας στην επιστολή που απέστειλε τον Φλεβάρη του 1923 στον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο.

Στο κείμενο του ο Γιαννιώτης λόγιος εξηγεί στον Μαυροκορδάτο την κατάσταση στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία και τον προτείνει του να συνεχίσει την Ελληνική επανάσταση και προς αυτές τις περιοχές.

Ολόκληρη την επιστολή μπορείτε να την διαβάσετε στο «Άπειρος Γαία».

Advertisements