Οι Ντομπρινοβίτες το 1914

Διαβάζοντας τον κατάλογο του 1914 και από τα στοιχεία που μας δίνει μπορούμε να βγάλουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα από τη ζωή των προγόνων μας. Πρώτα απ’ όλα μας δίνει πληροφορίες για τους τόπους στους οποίους οι συχωριανοί μας δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά πριν από ένα αιώνα.

 

Είναι γνωστό πως στο χωριό μας αλλά και στα περισσότερα Ζαγοροχώρια οι περισσότεροι κάτοικοι τους ξενιτεύονταν. Και αυτό μας το επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία που αναγράφονται στον εκλογικό αυτό κατάλογο του 1914.

Από τους 198 Ντομπρινοβίτες που καταγράφονται, δηλώνουν μόνιμη κατοικία οι 194 (οι 4 που οι κατοικία τους δεν γράφεται υπηρετούσαν τότε στον στρατό, ένας ως μόνιμος αξιωματικός και 3 ως στρατιώτες), και από αυτούς μόνο οι 57 ζουν στο χωριό μας. Από τους ξενιτεμένους, εντός των ορίων του σημερινού Ελληνικού κράτους (το 1914 τα σύνορα στα Βαλκάνια ήταν διαφορετικά) οι περισσότεροι ζούσαν στην Θεσσαλία. Πολλοί από  αυτούς σε αδιευκρίνιστο τόπο αφού σε 19 περιπτώσεις αναγράφεται ως χώρος διαμονής γενικά το «Θεσσαλία».

Στη γειτονική μας Βουλγαρία (που από το 1908 είχε επισήμως ανεξαρτητοποιηθεί) είχε εγκατασταθεί και ένας αρκετά μεγάλος αριθμός (28) συχωριανών μας, που μάλλον ζούσαν εκεί από την εποχή που αυτή ανήκε στην Οθωμανική αυτοκρατορεία.

Αρκετοί Ντομπρινοβίτες ταξίδεψαν στην Αμερική (14), Ρουμανία (4) και ένας ζούσε εκείνον τον καιρό στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Στα όρια του σημερινού Τουρκικού κράτους, βλέπουμε ότι Ντομπρινοβίτες ζουν στην Κωνσταντινούπολη, τη Σηλύβρια (σημερινή πόλη Silivri στην Ανατολική Θράκη).

Επίσης συχωριανούς μας συναντάμε και στο Δερελή αλλά μάλλον πρόκειται για κάποιο χωριό της Θεσσαλίας και όχι τη πόλη Dereli που βρίσκεται στις Τουρκικές ακτές της μαύρης θάλασσας.  Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για αυτούς που φαίνεται ότι ζούσαν στο Κεσερλή (πιθανή παλιότερη ονομασία χωριού της Θεσσαλίας).

Αναλυτικά από τους αναγραφόμενους στον κατάλογο Ντομπρινοβίτες, οι 194 είχαν δηλώσει τους παρακάτω τόπους διαμονής:

Τόπος διαμονής Αριθμός
Ντομπρίνοβο 57
Βουλγαρία 28
Θεσσαλία 19
Αμερική 14
Φάρσαλα 11
Λάιστα 9
Αλμυρός 7
Λάρισα 7
Ρουμανία 4
Κεσερλή 4
Καβάλα 4
Κωνσταντινούπολη 3
Αθήνα 3
Μακεδονία 3
Γιδάς (σημ. Αλεξάνδρεια Ημαθίας) 3
Λαμία 2
Βόλος 2
Βελεστίνο 2
Δερελή 2
Θεσσαλονίκη 2
Πειραιάς 1
Σοφάδες 1
Αλεξάνδρεια 1
Συλίβρια 1
Καρδίτσα 1
Παλαιοχώρι Λάιστας 1
Γρεβενά 1
Σόροβιτς (σημ. Αμύνταιο) 1

 

Χρήσιμα συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε κοιτώντας και τα επαγγέλματα των προγόνων μας. Εκεί βλέπουμε ότι ως Ζαγορίσιοι οι περισσότεροι από αυτούς δραστηριοποιούνται στο εμπόριο, με το επάγγελμα του παντοπώλη να κυριαρχεί στις επιλογές τους. Ντομπρινοβίτες παντοπώλες βρίσκουμε ακόμη και στα γειτονικά χωριά, τη Λάιστα και το Παλαιοχώρι. Το παραδοσιακό βλάχικο επάγγελμα των κτηνοτρόφων, ελάχιστοι συχωριανοί μας το εξασκούσαν και τα κοπάδια τους σε καμία περίπτωση δεν έφταναν το μέγεθος που παρατηρείται σε άλλα (εκτός Ζαγορίου) βλαχοχώρια.

Ο γηραιότερος του καταλόγου, ο εβδομήντα εννιάχρονος Πριφτίτσιος Γεώργιος (ένα παλιό Ντομπρινοβίτικο επώνυμο που έχει εξαφανισθεί) που τότε ζούσε στο χωριό μας, είναι ο μοναδικός βαρελοποιός ένα επάγγελμα που ο Δημήτρης Χατζής αναφέρει ότι το έκαναν αρκετοί συχωριανοί μας στα Γιάννινα.

Υπάρχουν και 4 κτηματίες συχωριανοί μας, που εκείνη την εποχή ζούσαν 2 στην Θεσσαλία και από ένας στη Βουλγαρία και στη Τουρκία (Συλίβρια).

Πολλοί (43) είναι και οι εργάτες συχωριανοί μας, οι περισσότεροι (35) εκ των οποίων ήταν ξενιτεμένοι. Μόνο 5 δήλωναν την γεωργία ως κύριο επάγγελμα τους και οι 4 από αυτούς ζούσαν στο Ντομπρίνοβο! Μόνιμοι κάτοικοι του χωριού μας ήταν και οι περισσότεροι (πέντε στους έξι) που ασχολούνταν με τις μεταφορές (αγωγιάτες).

Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι εκείνη την εμπόλεμη εποχή, δώδεκα συχωριανοί μας ήταν ενταγμένοι στις δυνάμεις του Ελληνικού στρατού. Ο Ανώνης Παρτάλης ως μόνιμος αξιωματικός (Ανθυπασπιστής τότε) και 11 ως στρατιώτες. Οι 5 από αυτούς υπηρετούν στην Ελλάδα αν και τότε ζούσαν τότε σε άλλες χώρες (3 στην Αμερική και 2 στη Βουλγαρία)!!

Αναλυτική η λίστα με τις επαγγελματικές επιλογές των τότε συχωριανών μας  έχει:

Επαγγέλματα – Ασχολίες Αριθμός
Εργάτης 43
Παντοπώλης 39
Έμπορος 37
Στρατιώτης 11
Υπάλληλος 8
Άεργος 7
Αγωγιάτης 6
Μυλωνάς 6
Γεωργός 5
Κτηνοτρόφος 4
Κτηματίας 4
Κρεοπώλης 3
Ξυλουργός 2
Ράπτης 2
Ιερέας 2
Αρτοποιός 2
Σανδαλοποιός 2
Ξενοδόχος 2
Ιατρός 2
Αγροφύλακας 1
Οπωροπώλης 1
Καφεπώλης 1
Μεσίτης 1
Μοναχός 1
Βαρελοποιός 1
Ανθυπασπιστής 1
Μηχανικός 1
Φοιτητής 1
Δικηγόρος 1
Δημοσιογράφος 1

 

 

Από τα επαγγέλματα των τότε μονίμων κατοίκων του χωριού μας ξεχωρίζει ο μεγάλος αριθμός (10!!) αυτών που δηλώσαν «παντοπώλες». Από την ηλικία τους μπορούμε να πούμε για κάποιους ότι τότε ίσως να μην δούλευαν και να δήλωναν το επάγγελμα που κάποτε έκαναν αλλά οι περισσότεροι είναι σε παραγωγική ηλικία. Φαίνεται τότε στο χωριό μας ήταν αρκετά μαγαζιά.

Επίσης στο Ντομπρίνοβο εκείνη την εποχή υπάρχουν 4 έμποροι, 3 μυλωνάδες, 2 γιατροί και ένας ξενοδόχος που πιθανόν να δούλευε το κοινοτικό χάνι που ήταν στο μεσοχώρι. Το χωριό διαθέτει επίσης κρεοπώλη, ράπτη, καφεπώλη, βαρελοποιό, ξυλουργό ακόμη και σανδαλοποιό. Άλλες εποχές…

Στον κατάλογο αναγράφονται και 6 άνεργοι αλλά οι περισσότεροι από αυτούς εκείνη την εποχή ήταν σε μεγάλη ηλικία.

Αναλυτικά στη λίστα βλέπουμε στο Ντομπρίνοβο να εξασκούνται τα παρακάτω επαγγέλματα:

Επάγγελμα Αριθμός
Παντοπώλης 10
Εργάτης 8
Άεργος 6
Αγωγιάτης 5
Γεωργός 4
Έμπορος 4
Μυλωνάς 3
Κτηνοτρόφος 3
Ιατρός 2
Ράπτης 2
Αγροφύλακας 1
Ξυλουργός 1
Καφεπώλης 1
Σανδαλοποιός 1
Ξενοδόχος 1
Μοναχός 1
Στρατιώτης 1
Βαρελοποιός 1
Κρεοπώλης 1
Υπάλληλος 1
Advertisements