Ιστορία Ηλιοχωρίου

Το μνημόσυνο τον αειμνήστου θείου μου Γεωργίου Μπούλτη που έγινε στο Ηλιοχώρι στις 23-2-2008, ήταν η αφορμή να βρεθούμε, για λίγο μαζί.
Μου θύμισε τη γραφή που μου άφησε, πριν λίγα χρόνια και με… παρακάλεσε, αν είναι δυνατόν, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα σας.
Αυτό θα αποτελέσει ένα χεράκι στη μνήμη ενός τόσο σημαντικού ανθρώπου. Σας παραθέτω τη γραφή του, με τη σκέψη μου, όλες αυτές τις ημέρες, κοντά του.
Σας ευχαριστώ Αθανάσιος Καφέτσος:

 

“Περιγραφή Μοναστηρίου και εκκλησιών του χωριού Ηλιοχωρίου (Ντομπρίνοβον) της περιφέρειας Ζαγορίου, Επαρχίας Δωδώνης Νομού Ιωαννίνων.
Το χωρίον Ηλιοχώριον (Ντομπρίνοβο) μετονομάσθη το έτος 1924, ευρίσκεται κτισμένο στους πρόποδες του όρους Τύμφη σε υψόμετρο 1000 μ., το δε υψόμετρον του όρους τούτου 2460 μ. Καλύπτεται δε, με πλούσια δάση εκ πεύκης, ελάτης, οξιάς κ.λ.π. φυλοβόλλων δέντρων. Εις την εν λόγω περιοχήν υπάρχουν άγρια ζώα. Αρκούδες, αγριόγιδα, ζαρκάδια, λύκοι, αλεπούδες κ.λ.π. ζώα, ως και διάφορα πτηνά.

Επί Τουρκοκρατίας το χωρίον είχε 1.300 κατοίκους, σήμερον παραμένουν μόνον 20 κάτοικοι. Το χωρίον υδρεύεται με σύγχρονον υδραγωγείον, συνδέεται με τα Ιωάννινα με αμαξωτήν ασφαλτοστρωμένην οδόν και με δίκτυον ηλεκτρικής ενέργειας Δ.Ε.Η. και με άριστο κλίμα. Το χωρίον κατοικείτο από αρχαιοτάτων ετών της φυλής των Τυμφαίων.
Το χωρίον κατετράφη ολοσχερώς υπό των Γερμανών την 18ην Οκτωβρίου του έτους 1943 με πυροπάθειαν 100%.

Περιγραφή του Μοναστηρίου και εκκλησιών:
1) Το Μοναστήριον (τα Γενέθλια της Θεοτόκου) ιδρύθη κατά την εποχήν του 13ου αιώνος μ.Χ. υπό του μοναχού Γαβριήλ καταγόμενου εκ Κρήτης. Κατά διαφόρους περιόδους ανηγέρθησαν κτιριακά συγκροτήματα και ξενώνες διά την φιλοξενείαν ξένων προσκυνητών. Κατά την ημέραν του εορτασμού της 8ης Σεπτεμβρίου προσήρχοντο προσκηνυταί εκ διαφόρων χωρίων του Ζαγορίου. Το Μοναστηριον απέκτησε μεγάλην περιουσίαν από αφιερώματα προσκηνυτών, είχε δε πανδοχείον (χάνι) στην πόλη των Ιωαννίνων, όπου και επουλήθη μετέπειτα από των μοναχών. Είχε δε και έναν χρυσόν Σταυρόν μεγάλης αξίας, όπου σήμερον ευρίσκεται εις τον Άγιο Σπυρίδωνα Κερκύρας. Εχει θαυμάσιον ξυλόγλυπτον τέμπλο αμύθυτης αξίας με θαυμάσιες Βυζαντινές εικόνες και ιερά άμφια. Έχει εκκλησιαστικά βιβλία εκδόσεων από το έτος 1538, η δε καμπάνα εκ Βενετίας προερχομένης.

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός κατά την περιοδείαν του ανά την Ήπειρον, διήλθεν και εκ του χωρίου Ντομπρινόβου, όπου και ελειτούργησεν εις το Μοναστηριον και εμίλησε με τα προφητικά του λόγια και για τα σχολεία για την ανάπλαση του Ελληνικού γένους. Κατά την εποχήν της σκλαβωμένης πατρίδοςμας υπό της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, το Μοναστηριον εχρησιμοποιείτο και ως Σχολή για την εκπαίδευση των νέων Ελληνοπαίδων.
Κατά την εποχήν του Αλή-πασά, ο Ιερομόναχος Κυπριανός εκ Τεπελενίου συμπατριώτης και φίλος του Αλή-Πασά, απεφάσισε την ανακαίνιση του Μοναστηρίου, όπου και κατέφυγεν εις τον Αλή Πασά για να εκθέσει το παράπονο του. Ο Αλή-Πασάς με αυστηρό γράμμα προς την Δημογεροντία του Ντομπρινόβου, να επιτραπεί εις τον Ιερομόναχον Κυπριανόν να προβεί στην ανακαίνιση του Μοναστηρίου όπου και ανακαινίσθη. Σήμερον σώζεται μόνον ο Ιερός Ναός του Μοναστηρίου, όπου εσχάτως επισκευάσθη με δαπάνη της Ριζαρείου Σχολής και με την συνδρομήν των κατοίκων του χωριού.

2) Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου βασιλικού ρυθμού ανηγέρθη το έτος 1850 με δαπάνην όλων των τότε κατοίκων του χωρίου με ξυλόγλυπτο τέμπλο, αι δε αγιογραφίες εγένοντο υπό αγιογράφων εκ του χωρίου Χιονάδων περιφερείας Κονίτσης. Ο Επιτάφιος επίχρυσος (του αυτού τύπου της Μητροπόλεως Αθηνών) και άλλα λάβαρα της Εκκλησίας προερχομένων εκ Ρωσίας τα οποία κοσμούν την εκκλησία. Κατά το έτος 1953, ο Ιερός Ναός υπέστη μεγάλης ζημίας λόγω καθιζήσεως του εδάφους και επισκευάσθη με μεγάλες δαπάνες υπό της Κοινότητος.

3) Εξωκλήσια: Εν τη θέση Ρασιανά: Παναγία, Άγιος Νικόλαος, Μεταμόρφωσης, Άγιος Παντελεήμων, Αγία Μαρίνα, Αγία Παρασκευή, Άγιος Λουκάς, Άγιος Γεώργιος.
Τοποθεσία Ράια: Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Τοποθεσία Ματθαίου Άγιος Χαράλαμπος, Άγιος Αντώνιος. Τοποθεσία Γούναρη: Τα Γενέθλια Ιωάννου του Προδρόμου, Άγιος Νικόλαος Πέριξ του χωρίου: Άγιος Αθανάσιος, Αγία Τριάς, των Ταξιαρχών, του Προφήτου Ηλία, Άγιος Μηνάς. Στην τοποθεσία Αλπική περιοχή υψόμετρον 2.200 μέτρων Άγιος Δημήτριος (Σκίτη του Μοναχού Κυπριανού)».

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «το Ζαγόρι μας» (Μάρτιος 2008)

Advertisements