Ο πληθυσμός στο Ντομπρίνοβο και το Ζαγόρι το 1880

Το 1880 το «Εθνικό τυπογραφείο» τύπωσε στην Αθήνα ένα πολυσέλιδο οδηγό, ένα οδοιπορικό στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία, με στοιχεία που συνέλεξε το Επιτελικό γραφείο του τότε Υπουργείου Στρατιωτικών. Εντός του, μεταξύ άλλων, καταγράφεται αναλυτικά ο πληθυσμός και το θρήσκευμα των κατοίκων όλων των χωριών και πόλεων των δυο αυτών περιοχών, που τότε ακόμη ήταν τμήματα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

 

Για τη περιοχή μας και για τα χωριά του Ζαγορίου (45 σε σύνολο) υπάρχουν τρεις ξεχωριστοί πίνακες.

Τα χωριά των δυο πρώτων πινάκων τοποθετούνται ως μέρος της «επαρχίας Ιωαννίνων».

Στον πρώτο πίνακα αναφέρονται τα χωριά:

 

Πόλεις και χωριά Χριστιανοί Μουσουλμάνοι Το όλον
Γρεβενίτι 1500 1500
Δοβρά 1000 1000
Δόλιανη 400 400
Δραγάρι 350 350
Δρεστένικο 700 700
Καβαλάρι 150 150
Καμιά 100 100
Λιασκοβέτσι 1000 1000
Λιγγιάδες 196 196
Μακρίνου 500 500
Στόλοβον 250 250
Τσερνέσι 1000 1000
Τσουδίλα 1800 1800
Φλαμπουράρι 750 750
Φραγγάδες 700 700

 

Σύνολο κατοίκων στα 15 πρώτα χωριά καταγράφονται 10396 άνθρωποι.

Στον δεύτερο πίνακα αναφέρονται 22 ακόμη χωριά, ανάμεσα τους και το δικό μας:

 

Πόλεις και χωριά Χριστιανοί Μουσουλμάνοι Το όλον
Βίτσα (Άνω) 370 370
Βίτσα (Κάτω) 200 200
Βραδέκον 250 250
Βωβούσα 250 250
Δοβρίνοβον 1200 1200
Καλωτά 500 500
Καπέσοβον 400 400
Κουκούλι 400 400
Λάιτσα 2200 2200
Λεσνίτσα 1600 1600
Μανασή 100 100
Μονοδένδρι 500 500
Μπάγια 800 800
Μπούλτσι 470 470
Νεγάδες 600 600
Παλαιοχώρι 250 250
Σκαμνέλι 1200 1200
Σουδενά (Άνω) 910 910
Σουδενά (Κάτω) 750 750
Σουπουτσέλι 500 500
Τσεπέλοβον 700 700
Τερβάρι 800 800

 

 

Τα 22 αυτά χωριά του Ζαγορίου, σύμφωνα με τον πίνακα έχουν 14950 κατοίκους.

Ο τρίτος πίνακας περιέχει στοιχεία από 8 χωριά που ανήκουν και αυτά στο «τμήμα Ζαγορίου» αλλά εκείνη την εποχή τοποθετούνται ως μέρος της επαρχίας «Βελλάς και Κονίτσης».

Τα χωριά αυτά είναι:

 

Πόλεις και χωριά Χριστιανοί Μουσουλμάνοι Το όλον
Άγιος Μηνάς 102 102
Αλιζότ Τσιφλίκ 576 576
Αρτσίστα 1272 1272
Βιτσικόν 210 210
Λιτονιαβίστα 480 480
Μακροβούνι 348 348
Μεσοβούνι 78 78
Πάπιγκον 684 684
Ραβένια (Κάτω) 432 432

 

Το σύνολο των κατοίκων των 8 αυτών χωριών είναι 4182 ενώ ο αριθμός του πληθυσμού όλων των Ζαγοροχωρίων εκείνη την εποχή πλησιάζει του 30.000 ανθρώπους (29528) και όλοι τους καταγράφονται ως Χριστιανοί.

 

Να σημειώσω ότι τα ονόματα όλων των χωριών μεταφέρθηκαν όπως ακριβώς αναγράφονται στο βιβλίο.

Advertisements