Πίνακας πληθυσμιακών αναφορών

Συγκεντρωτικός πίνακας των διαφόρων πληθυσμιακών αναφορών που αφορούν το χωριό μας.

Α/Α ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΗΓΗ
1 1431 1180 κάτοικοι Νίκος Έξαρχος
2 1812 750 κάτοικοι FrançoisC. H. L. Pouqueville
3 1819 160 σπίτια Μητροπολίτης Ιωαννίνων Γαβριήλ
4 1850 500 κάτοικοι Βασίλειος Νικολαΐδης ««Στρατιωτική γεωγραφία της ευρωπαϊκής Τουρκίας, και ιδίως των ομόρων της Ελλάδος επαρχιών, ήτοι Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Ηπείρου και Αλβανίας»
5 1856 690 κάτοικοι Παναγιώτης Αραβαντινός
6 1862 138 Οικογένειες Παναγιώτης Αραβαντινός
7 1868 610 κάτοικοι και 73 σπίτια Ιώαννης Λαμπρίδης
8 1873-74 1200 κάτοικοι Εν Κωνσταντινούπολει Ηπειρωτικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος
9 1874-79 1200 κάτοικοι Δημήτρης Χασιώτης
10 1875 350 Οικογένειες Emile Picot
11 1880 1200 κάτοικοι Επιτελικό γραφείο Υπουργείου Στρατιωτικών Ελλάδος
12 1888 190 οικογένειες Εκκλησιαστικές στατιστικές
13 29/10/1889 875 κάτοικοι ή 175 σπίτια Gustav Weigand
14 1895 157 οικίες και 817 κάτοικοι (398 άντρες και 419 γυναίκες) Οθωμανική Απογραφή
15 1902 830 κάτοικοι Ο γραμματέας της Μητρόπολης Ιωαννίνων Παύλος Ευαγγελίδης
16 1905 500 κάτοικοι Γεώργιος Δημητρακόπουλος
17 1905 1450 κάτοικοι Nikolae Papahagi
18 24-7-1913 760 κάτοικοι Έκθεση  του καθηγητή Αλέξανδρου Καθάριου
19 1913 447 κάτοικοι (166 άντρες και 281 γυναίκες) Επίσημη Απογραφή
20 19/12/1920 222 κάτοικοι Επίσημη Απογραφή
21 1928 164 κάτοικοι Επίσημη Απογραφή
22 16/10/1940 132 κάτοικοι Επίσημη Απογραφή
23 1945 45 σπίτια Έκθεσης των ζημιών της κατοχής
24 1951 52 κάτοικοι Επίσημη Απογραφή
25 1957 55 κάτοικοι, 13 οικογένειες Γιάννης Σαραλής
26 1961 75 κάτοικοι Επίσημη Απογραφή
27 1971 49 κάτοικοι Επίσημη Απογραφή
28 5/4/1981 67 κάτοικοι Επίσημη Απογραφή
29 17/3/1991 66 κάτοικοι Επίσημη Απογραφή
30 18/3/2001 40 κάτοικοι Επίσημη Απογραφή
31 14/5/2011 31 κάτοικοι Επίσημη Απογραφή