Το Ζαγόρι το 1913

Ένας συγκεντρωτικός πίνακας με στοιχεία που συνέλεξε ο τότε γραμματέας της Νομαρχίας Ιωαννίνων Παντελής Λειβαδάς, δημοσιεύτηκε στην Γιαννιώτικη εφημερίδα «Ήπειρος» τον Αύγουστο του 1913. Στον πίνακα αυτόν καταγράφονται ορισμένα συγκεντρωτικά αποτελέσματα που αφορούν τη πόλη των Ιωαννίνων αλλά και ακόμη τεσσάρων τμημάτων της επαρχίας της (μεταξύ αυτών και το Ζαγόρι).

Για την περιοχή μας, που εκείνη η εποχή (λίγους μήνες μετά την ενσωμάτωση της στο Ελληνικό κράτος) ήταν και η τελευταία ακμάζουσα, βλέπουμε ότι το ποσοστό των ξενιτεμένων κατοίκων της είναι πολύ μεγαλύτερο από τις άλλες περιοχές όπως και ότι οι άνδρες που έχουν στρατευτεί τη περίοδο αυτή, ποσοστιαία είναι αισθητά περισσότεροι από τους αντίστοιχους των άλλων περιοχών.

Φυσικά φαίνεται και εδώ ότι στο Ζαγόρι η εκπαίδευση ήταν πρωτεύον στόχος κάτι που μας το δείχνουν σχεδόν σε όλες οι σχετικές κατηγορίες.

Υπάρχει τεράστια διαφορά στα ποσοστά των γυναικών του Ζαγορίου που είτε είναι δασκάλες είτε μαθήτριες με τα αντίστοιχα ποσοστά των άλλων περιοχών ακόμη και με αυτά της πόλης των Ιωαννίνων που φημίζονταν για τις σχολές της.

Μόνο στους άντρες μαθητές υπάρχει μια μικρή αρνητική διαφορά, κυρίως σε σύγκριση με τη κατάσταση που βλέπουμε στη περιοχή της Τσαρκοβίτσας, που μάλλον οφείλεται στη μεγάλη διαφορά του αριθμού ξενιτεμένων Ζαγορισίων.

Φυσικά το 1913 η οικονομία στο Ζαγόρι είναι αρκετά καλή όπως μαρτυρούν και τα ετήσια Κοινοτικά έσοδα των χωριών του αλλά και ο μεγάλος αριθμός των Αγροφυλάκων στη περιοχή μας. Βλέπουμε ότι αντιστοιχεί κάτι περισσότερο από ένας «ντραγάτης» σε κάθε Ζαγοροχώρι.

Αξιοσημείωτη είναι και η κατάσταση με τους ιερείς της εποχής εκείνης, που τότε παρατηρούμε ότι γέμιζαν τα χωριά, ενώ αισθητά λιγότεροι ήταν αυτοί που έμεναν στη πόλη των Ιωαννίνων.

Σήμερα, εκατό χρόνια μετά η κατάσταση έχει αντιστραφεί τελείως…

 

Ζαγόρι Κουρέντου Μαλακασίου Τσαρκοβίτσας Ιωαννίνων
Χωριά 46 82 46 49 πόλις
Κάτοικοι Παρόντες 19112 26610 20478 14823 18878
Απόντες 6840 15 % 10 % περίπου 10 % περίπου ——-
Στρατεύσιμοι 5412 6370 4336 3580 4491
Ιερείς 64 91 60 57 21
Διδάσκαλοι 78 88 50 47 30
Διδασκάλισαι 42 18 10 5 25
Μαθηταί 1524 2415 1625 1520 1020
Μαθήτριαι 902 450 300 213 640
Ετήσιοι Μισθοί Διδασκάλων 4149 εικ. 2396 εικ. 1420 εικ. 950 εικ. 3000 Οθ. Λίρες
Ετήσιοι Κοινοτικοί

πρόσοδοι

7362 εικ. 2450 εικ. 1900 εικ. 852 εικ. 10000 εικ.
Μοναί 11 16 6 ——- ——-
Αγροφύλακες 50 52 32 29 ——-

 

Advertisements