Ευεργέτες και δωρητές στο Ντομπρίνοβο

Οι ευεργέτες στο χωριό μας και οι δωρεές τους μέχρι το 1940, όπως τους καταγράφει στο βιβλίο του «Ευεργέτες – Δωρητές των χωριών του Ζαγορίου, μέχρι το 1940» ο Μάνθος Κ. Οικονόμου. Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 1980 στην Αθήνα από ιδιωτική έκδοση.

Στο Ηλιοχώρι την περίοδο αυτή ο συγγραφέας καταγράφει τους (διατηρείται η ορθογραφία των επωνύμων όπως αυτά αναγράφονται στο βιβλίο):

Ηλιοχώριον (Δοβρίνοβον)

 1. Βριάζης ή Πριάζης Γ, το 1873 γρ. 2.500 για γκαλντερίμια μέσα στο χωριό, από δε το 1874 κάθε χρόνο λίρες Οθωμαν. 19 για διατήρηση ραπτηρίου.
 2. Γεωργίου Απόστολος, το 1857 γρόσια 2.500 γι’ ανέγερση Σχολείου.
 3. Γιννούσης Α.Ν. και Κοσκοράβας Μιχ. Π. γρ. 250 για τη βρύση απάνω από το χωριό το 1874.
 4. Θεοδώρου Νικόλαος, για το σχολείο γρ. 300 το χρόνο.
 5. Κόρακαϊδώνης Νικόλαος, το 1857 για το σχολείο γρ. 4.000.
 6. Κυπριανός, ηγούμενος Μονής Δοβρινόβου, το 1816 για τη μεταφορά μέσα στο χωριό νερού συνέβαλε (το υδραγωγείο).
 7. Ναστόκας Μιχαήλ, το 1914 δρχ. 5000 για Εκκλησία και σχολείο.
 8. Ο προς διάδοσιν των ελληνικών Γραμμάτων Σύλλογος, από του 1870 για το χωριό κάθε χρόνο λίρες 15.
 9. Πριμικήρη Αικατερίνη Νικολάου, το 1933 δρχ. 1500 προς αποκατάσταση ορφανού κοριτσιού.
 10. Ρέτος Αντώνιος Γ, το 1873 γρ. 1500 για γκαλντερίμια μέσα στο χωριό.

 

Και για τα διπλανά χωριά μας, το Βρυσοχώρι και την Λάιστα, στο βιβλίο καταγράφονται οι:

Βρυσοχώρι (Λεσνίτσα)

 1. Άγιος Κοσμάς. Εγκατέστησε σχολείο. Χρέος «Κοσμά Μπορτζιεσί» (χρέος προς τον Κοσμάν).
 2. Αθανασιάδης Χρίστος του Αθανασίου. Το 1915 με διαθήκη, μαγαζί με φούρνο στη Λάρισα για τα σχολεία.
 3. Κότζης Γιάννης, το 1856 στον άγιο Χαράλαμπο την εικόνα του αγίου Μηνά και την εικόνα της Περιτομής του Χρίστου με τον Άγιον Βασίλειον.
 4. Ο προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων εν Αθήναις Σύλλογος. Πάτα σχολεία 15 λίρες το χρόνο.
 5. Πανταζής Κ. (Παρίπου). Το 1856 στον άγιο Χαράλαμπο την εικόνα της Βαπτίσεως του Χρίστου.
 6. Πανταζής Στέργιος. Το 1887 στον άγιο Χαράλαμπο την εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον Άμβωνα.
 7. Πριμικύρη Αικατερίνη του Νικολάου, δρχ. 1.500 γι’ αποκατάσταση οργανών κοριτσιών το 1933.

Λάιστα

 1. Καρανίκα Σουλτάνα κάποιο ποσό για τα σχολεία
 2. Μαργαρίτης Αντώνιος, κάποιο ποσό για τα σχολεία.
 3. Κεσίσης Αναστάσιος Κων/νου, το 1892 με διαθήκη στο χωριό και στα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια του Μελενίκου.
 4. Μοράβας Δημήτριος, για τα σχολεία 5 λίρες Οθωμαν. το χρόνο από το 1919.
 5. Πριμικύρη Αικατερίνη του Νικολάου, το 1933 για αποκατάσταση οργανών κοριτσιών δρχ. 1.500.
 6. Πριμικύρης Νικόλαος, από το 1892 πέντε λίρες οθωμαν. το χρόνο για τα σχολεία.
 7. Ο προς διάδοσιν των Ελληνικών γραμμάτων εν Αθήναις Σύλλογος. Για τα σχολεία 25 λίρες το χρόνο.
 8. Παπαντωνίου Ιωάννης Μαργαρίτη, το 1908 στην Εκκλησία καμπάνα μεγάλης άξιας
 9. Χορέβας Δημήτριος, κάποιο ποσό για τα σχολεία.
 10. Παπαθανασίου Άννα, το γένος Ιω. Μουχτάρη, το 1937 άφησε για το Γηροκομείο Ιωαννίνων.
Advertisements