Κ’στούνιου, Μπορμπόλιε ή Μπότσε;

Ηλιοχώρι, Βρυσοχώρι, Λάιστα. Τρία βλαχοχώρια κτισμένα σε πολύ κοντινή απόσταση το ένα απ’ το άλλο, με πολλά κοινά στοιχεία αλλά και με κάποιες αξιοσημείωτες διαφορές. Μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση είναι η λέξη που χρησιμοποιείται για την ονομασία της πατάτας και που είναι διαφορετική το καθένα από τα τρία αυτά χωριά.

kstouniou

Στο Ηλιοχώρι τις πατάτες τις λέμε «Κ’στούνιου», στο Βρυσοχώρι ονομάζονται «Μπορμπόλιε» και απέναντι στην Λάιστα λέγονται «Μπότσε»!

Advertisements