Οι κατά χρονικές περιόδους διατελέσαντες μουχτάρηδες – πρόεδροι κοινότητος, από το 1890 ως το 1933

Μουχτάρηδες

1) Ιωάννης Γεωργίου Τσιουλάκης 1898-1906

2) Αθανάσιος Άντ. Καφέτσιος 1907-1908

3) Ιωάννης Τσιουλάκης 1909- 1913

Τα περισσότερα χρόνια διετέλεσε ως μουχτάρης ο Ιωάννης Τσιουλάκης, πολύ αγαπητός στο χωριό. Μετά τον κυρ Νίκο πήρε αυτός τον τίτλο και όλοι οι Ζαγορίσιοι τον αποκαλούσαν ο κυρ Γιάννης απ’ το Ντομπρίνοβο.

Πρόεδροι

 • Αντώνιος Χαραχούσος ή Καραγιώργος περίοδος 1914-1916
 • Αθανάσιος Άντ. Καφέτσιος 1917-1918 (επί προεδρίας του, το έτος 1986(1)*, ενέσκηψε η θανατηφόρος ισπανική γρίπη).
 • Αθανάσιος Μέλλης 1919-1920
 • Κωνσταντίνος Πολύζος 1921-1922
 • Γεώργιος Τσιουλάκης 1923-1924
 • Αναστάσιος Καρατζιάς 1925
 • Αθανάσιος Μέλλης 1926 (επί των ήμερων του έγινε η πρώτη εγκατάσταση γραμμής τηλεφώνου.)
 • Αντώνιος Χαραχούσος ή Καραγιώργος 1927 (επί των ήμερων του ελήφθη η απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου περί μετονομασίας του χωρίου από Ντομπρίνοβο εις Ηλιοχώριον).
 • Αθανάσιος Μέλλης 1929-1930
 • Αναστάσιος Καρατζιάς 1931
 • Αθανάσιος Μέλλης 1932-1933 (επί των ήμερων του επισκευάσθηκε το έργο του παλαιού υδραγωγείου εκ της θέσεως «Γυστέρα»).

 

 

(1)* Το 1986 αναγράφετε στο βιβλίο αλλά το σωστό πρέπει να είναι 1918.

 

Αναδημοσίευση από το βιβλίο του Νίκου Εξάρχου «το Ντομπρίνοβο»

Advertisements