Ένα παλιό δημοσίευμα για τον συγχωριανό μας Ηρακλή Ρέτο

Ξεφυλλίζοντας κάποια παλιά τεύχη του Μαρτίου του 1926 της ιστορικής Γιαννιώτικης εφημερίδας «Ελευθερία», που διευθυντής της τότε ήταν ο Χρήστος Χρηστοβασίλης, βρήκα ένα δημοσίευμα που αναφέρεται μεταξύ άλλων και στον συγχωριανό μας Ηρακλή Ρέτο, ο οποίος από τις αρχές του 20ου αιώνα ζούσε στα Τρίκαλα στα οποία αργότερα έγινε και δήμαρχος.

Το δημοσίευμα το μεταφέρω ολόκληρο και όχι μόνο το τμήμα του που αφορά τον συγχωριανό μας.

«Τρίκαλα 3 Μαρτίου

Το Κινηματοθέατρον Πανελλήνιον παρ’ όλην την χειμερινήν νέκραν των Τρικάλων μας παρέχει στιγμάς απολαύσεως με τον Ρώσον πιανίστου Μιχάλην, με τον κινηματογράφον του και με τους συχνούς χορούς του, τους οποίους διοργανώνει ο ρέκτης ταμίας του Μουσικουγυμναστικού Συλλόγου κ. Ηρακλής Ρέτος, Ιωαννίτης γυναικοανεψιός του Ιωαννίτου κ. Μιχ. Αθανασούλα, εκ Δομπρίνοβου του Ζαγορίου καταγόμενος.

Ο κ. Ρέτος, αεικίνητος πάντοτε, μέσα στην μονότονη ζωή μας, μας παρέχει στιγμάς απολαύσεως, στιγμάς υπέρτατης πνευματικής ηδονής με τους χορούς του. Ένα μόνον σφάλμα έχει ο καθ’ όλα αγαπητός αφεντάνθρωπος και λεπτός τους τρόπους κ. Ρέτος, ο τιμών ενταύθα το Ηπειρωτικών όνομα, ότι διοργανόνων ξένους χορούς, δεν θυμάται τους Ελληνικούς, τους κατ’ εξοχήν Ηπειρωτικούς χορούς.

Ο εδώ Ηπειρωτικός Κόσμος, αρκετά πολύς, ούτε φαίνεται ούτε ακούγεται, ενώ έπρεπε να ζει και να δρα, ιδιαιτέρως εις το ζήτημα του Σιδηρόδρομου Καλαμπάκας Ιωαννίνων, ζήτημα ζωτικώτατον για την πατρίδα του, την πολυβασανισμένην και απομεμονωμένην Ήπειρο, ζήτημα, για το οποίο έπρεπε να κινήσει πάντα λίθον και να εξεγείρει σύσσωμον τον Θεσσαλικόν Λαόν, ινά, δια των ενεργειών του, μη γεννηθεί εξάμβλωμα υπό το όνομα «Σιδηρόδρομος Λειανοκλαδίου – Καρπενησίου – Αγρινίου – Αμφιλοχίας – Άρτης – Ιωαννίνων» μέλλων να εξυπηρετήσει τάτε γενικά συμφέροντα του Ελληνικού Κράτους, από Στρατιωτικής απόψεως, και τα Ηπειρωτικά και Θεσσαλικά τοιαύτα.

Αν ο εδώ Ηπειρωτικός Κόσμος ήθελε να κινηθεί, έχων επί κεφαλής τον ενεργητικώτατον Νομάρχην μας κ. Ν. Λάππαν, Ηπειρώτην, ασφαλώς θα επετυχύνετο η έναρξης των εργασιών της κατασκευής σιδηρόδρομου Καλαμπάκας -Ιωαννίνων. Δυστυχώς όμως οι εν Τρικάλοις αρκετά καλώς αποκατεστημένοι Ηπειρώται δεν φαίνονται ενδιαφερόμενοι δια την Ήπειρον και τα Ηπειρωτικά ζητήματα. Ελάχιστον δείγμα της αδιαφορίας των είναι και το γεγονός ότι κατά την επέτειον της εορτής του Νεομάρτυρος Γεωργίου του εξ Ιωαννίνων, καίτοι ο εν Σεραγίοις ιερός Ναός δια προκηρύξεως του εδήλωσεν, ότι θα τελεσθεί αρχιερατική λειτουργία, εν τούτοις πλην του Νομάρχου Ηπειρώτου κ. Λάππα και ελαχίστων Ηπειρωτών, οι πλήστοι, αν μη το όλον των Ηπειρωτών έλαμψαν δια της απουσίας των. Ταύτα εν ολίγοις επί του παρόντος.

ΤΥΜΦΑΙΟΣ»

iraklis_retos2

Η φωτογραφία του Ηρακλή Ρέτου είναι από την ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων

Advertisements