Ολιγόμετρη επέκταση της λιθόστρωσης του κεντρικού δρόμου στο χωριό μας

Από τον Δήμο Ζαγορίου δόθηκε αυτές τις ημέρες ένα μικρό κονδύλιο (γύρω στις 4-4.5 χιλιάδες €) για την επέκταση της λιθόστρωσης του κεντρικού δρόμου που διασχίζει το χωριό μας. Να θυμίσουμε ότι το έργο αυτό είχε αρχίσει πριν αρκετά χρόνια, οι εργασίες που είχαν γίνει τότε σε δυο «φάσεις» σταμάτησαν όταν το καλντερίμι πέρασε το σχολείο.

Για αρκετά χρόνια δεν υπήρξε καμιά νέα εργασία ως πριν από λίγες ημέρες όταν και ένα συνεργείο σταλμένο από τον Δήμο έφερε κάποια ελάχιστα υλικά για την συνέχιση του έργου. Και έτσι την προηγούμενη Δευτέρα (24/10) εργάτες ανέβηκαν στο χωριό μας και πρέπει ήδη να έχουν ολοκληρώσει τη λιθόστρωση ενός πολύ μικρού τμήματος του δρόμου, τόσο όσο έφταναν τα υλικά που ήρθαν.

Advertisements