Συνεχόμενες επιτυχίες…

…Στο χωριό μας, περιορισμένης όμως κλίμακας γιατί ο βασικός σέντερ βρίσκεται αποκλεισμένος στα Γιάννινα!!

Advertisements