Στην Αγία Τριάδα το 2007

28 Μαΐου 2007, η φωτογραφία είναι τραβηγμένη στο προαύλια χώρο του στο μοναστηριού της Αγίας Τριάδος Βρυσοχωρίου. Ο εικονιζόμενος ιερέας είναι ο παπά Βαγγέλης Σφρίτζερης, παπάς στο χωριό μας και το Βρυσοχώρι την περίοδο 1999-2002.

Το 2007 είχε έρθει για να λειτουργήσει στο μοναστήρι και μαζί του στην φωτογραφία εικονίζονται: δίπλα του ο συγχωριανός μας και σήμερα ιερέας στα χωριά μας Γιώργος Τριανταφύλλου, ο μικρός που κρατάει την εικόνα είναι ο Δημήτρης Μπάρκας από το Βρυσοχώρι και δίπλα του οι Βρυσοχωρίτες Γιώργος Τσιομίδης και Στέργιος Βακάρος.