Επιστολή από το Δοβρίνοβο του 1893

Στο φύλλο της Αθηναϊκής εφημερίδας «Φωνή της Ηπείρου» που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 1893, δημοσιεύετε μια επιστολή από το χωριό μας. Στο κείμενο αυτό καταγράφονται κάποια από τα προβλήματα των συγχωριανών μας εκείνης της εποχής, με το κυριότερο, την ύπαρξη μιας ανεκτέλεστης διαθήκης που ευεργετούσε την κοινότητα μας. Αν και το όνομα του αποθανόντα συγχωριανού μας ευεργέτη φαίνεται ότι αναγράφονταν στην επιστολή, στο κείμενο της εφημερίδας (δυστυχώς) παραλείπεται.

Συνέχεια

Επίθετα οικογενειών που ζούσαν στο Ντομπρίνοβο

Συγκεντρωτικός πίνακας με επίθετα οικογενειών που ζούσαν στο χωριό μας κυρίως τον 19ο αιώνα και ως τις αρχές του 20ου. Τότε, που κάποιες περιόδους ο πληθυσμός στο Ντομπρίνοβο ξεπερνούσε κατά πολύ τους 1000 κατοίκους!!

Συνέχεια

Ευεργέτες και δωρητές στο Ντομπρίνοβο

Οι ευεργέτες στο χωριό μας και οι δωρεές τους μέχρι το 1940, όπως τους καταγράφει στο βιβλίο του «Ευεργέτες – Δωρητές των χωριών του Ζαγορίου, μέχρι το 1940» ο Μάνθος Κ. Οικονόμου. Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 1980 στην Αθήνα από ιδιωτική έκδοση.

Συνέχεια

Ο πληθυσμός στο Ντομπρίνοβο και το Ζαγόρι το 1880

Το 1880 το «Εθνικό τυπογραφείο» τύπωσε στην Αθήνα ένα πολυσέλιδο οδηγό, ένα οδοιπορικό στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία, με στοιχεία που συνέλεξε το Επιτελικό γραφείο του τότε Υπουργείου Στρατιωτικών. Εντός του, μεταξύ άλλων, καταγράφεται αναλυτικά ο πληθυσμός και το θρήσκευμα των κατοίκων όλων των χωριών και πόλεων των δυο αυτών περιοχών, που τότε ακόμη ήταν τμήματα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Συνέχεια

Οι Ντομπρινοβίτες το 1914

Διαβάζοντας τον κατάλογο του 1914 και από τα στοιχεία που μας δίνει μπορούμε να βγάλουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα από τη ζωή των προγόνων μας. Πρώτα απ’ όλα μας δίνει πληροφορίες για τους τόπους στους οποίους οι συχωριανοί μας δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά πριν από ένα αιώνα.

Συνέχεια