Δυο παλιές φωτογραφίες ταυτότητας

Πριν από λίγο καιρό βρέθηκαν στο χωριό μας, στο παλιό κοινοτικό γραφείο, δυο παλιές φωτογραφίες ταυτότητας (βιβλιαρίου). Στην πρώτη, η κυρία της φωτογραφίας αναγνωρίστηκε εύκολα. Είναι η συγχωριανή μας Μάρθα Κοντογιάννη. Στην δεύτερη όμως, ο εικονιζόμενος άνδρας μας παίδεψε αρκετά. Πολλοί είδαν την φωτογραφία και κανείς δεν αναγνώριζε τον εικονιζόμενο. Άκουσα απόψεις ότι ίσως να ήταν κάποιος παλιός δάσκαλος, γραμματέας κλπ.

Συνέχεια

Advertisements