Η γιορτή του Προφήτη Ηλία και οι Ντομπρινοβίτικες συνήθειες

«Το εξωκκλήσι του Προφήτου Ηλία, το όποιον σώζεται σήμερα, ευρίσκεται κτισμένο αρχικώς από του έτους 1790 αντίκρυ από το χωριό στην κορυφή της ράχεως «Καστίνιου», η οποία κατεβαίνει προς τον ποταμόν Ρασενίτην.

Συνέχεια