Αγροτική ασφάλεια

Του Νικολάου Εξάρχου

Η ληστρική αυτή απόπειρα είχε και ένα ευτράπελλον. Ο αγροφύλακας του χωρίου Νάσιος Πουποβίνης (Στάθαινας) –θεωρία επισκόπου και καρδία Μυλωνά– οπλισμένος καθώς ήταν με τον Κοινοτικόν γκρα ευρίσκετο την ώρα εκείνη που ειδοποιήθηκαν οι άνδρες μέσα ατό παντοπωλείων, το οποίον εστεγάζετο στο ισόγειο του σημερινού Κοινοτικού Γραφείου, και από τον φόβον του ούτε μια ντουφέκια δεν έριξε. Επροτίμησεν όμως να πάρει το λάκκο – λάκκο και να φτάσει στο σπίτι του να κρυφθεί.

Συνέχεια

Advertisements