Σιμτ Ηλίε

Σιμτ Ηλίε ή και Σιντ Ηλίε ονομάζεται το ύψωμα έξω από το χωριό μας, εκείνο που στη κορυφή του βρίσκεται κτισμένο το εξωκλήσι του προφήτη Ηλία. Το τοπωνύμιο Σιμτ Ηλίε (Simt Ilie) προέρχεται από το βλάχικο Simtu (Άγιος)και το όνομα Ilie (Ηλίας).

Συνέχεια

Η γιορτή του Προφήτη Ηλία και οι Ντομπρινοβίτικες συνήθειες

«Το εξωκκλήσι του Προφήτου Ηλία, το όποιον σώζεται σήμερα, ευρίσκεται κτισμένο αρχικώς από του έτους 1790 αντίκρυ από το χωριό στην κορυφή της ράχεως «Καστίνιου», η οποία κατεβαίνει προς τον ποταμόν Ρασενίτην.

Συνέχεια